Integratieve Coaching

Integratieve coaching biedt u hulp bij het oplossen en verwerken van emotionele en psychologische oorsprong van uw fysieke symptomen. Omdat bij het ontstaan van de klachten altijd de psyche en verschillende levensthema’s een rol spelen, zal u een optimaal resultaat bereiken met deze aanvulling op de behandelmethode Kanij. Zo werken wij als team samen met u aan uw herstel.

Het is onze ervaring dat deze sessies als zeer prettig worden ervaren.

Afhankelijk van uw wensen en klachten kan een sessie integratieve coaching een divers verloop hebben. In het algemeen ontvouwt een sessie zich volgens de volgende stappen.

  • We bespreken uw wens.

2     We bespreken en benoemen de belangrijke blokkades en sterke punten op verschillende niveaus van het systeem: fysiek, emotioneel en mentaal.

3     Gaandeweg richten we ons op de signalen van het ‘hele systeem’ en leert u om te luisteren naar de innerlijke reacties; de ‘Felt Sense’.

Ondertussen wordt u begeleid in de richting van de gewenste verandering, het inzicht of datgene wat verlichting of transformatie brengt.

 

  • Tenslotte zullen we de nieuwe inzichten en ervaringen integreren in het dagelijks bestaan.

 

Traumaverwerking met Somatic Experiencing

Indien u hulp wenst bij de fysieke en emotionele klachten die te maken hebben met trauma, dan zullen we  meestal werken volgens de methode Somatic Experiencing.

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode voor het helen van trauma. Met trauma wordt bedoeld iedere ervaring in je leven die overweldigend was, te snel of te groot om te kunnen verwerken. Jaren later kunnen de effecten daarvan nog voelbaar zijn. Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet noodzakelijk dat je weet wat de traumatische gebeurtenis precies was.

SE is ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Hij vergeleek het gedrag van dieren in het wild met mensen: deze dieren worden regelmatig met de dood bedreigd en toch raken zij zelden getraumatiseerd. Terwijl wij mensen na één heftige gebeurtenis daar ons hele leven last van kunnen houden. Levine ontdekte dat dieren instinctief weten hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

In een SE sessie wordt deze in het zenuwstelsel opgeslagen overlevingsenergie ontladen, maar op een gedoseerde manier. In kleine stapjes wordt vanuit kracht en ontspanning contact gemaakt met deze energie, die vervolgens door het hele lichaam verwerkt wordt. Er wordt gewerkt met lichamelijke sensaties, zoals tintelingen, warmte en stroming, waarbij de patiënt precies kan volgen wat er gebeurt. Dit helpt om een groter gevoel van controle en beheersbaarheid over het lichaam te krijgen. Somatic Experiencing helpt patiënten stagnatie te doorbreken en zich te bevrijden van fysieke en mentale spanning.